Telefon (odzivnik): 04 / 23-66-088

|

Pišite na: info@zdi-krog.si

  • Krog
  • Terapija in fokusing_a
  • Delavnice, predavanja
  • Terapevtske skupine
  • Dodatni programi
  • Vprašali ste nas

E-novice

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

 

KAJ JE TERAPIJA, KAKO POTEKA IN KOMU JE NAMENJENA?

Terapija je individualno delo osebne rasti ob strokovni podpori. Ljudje pravijo, da v terapijo pridejo po moč!
Pomeni individualno psihološko/terapevtsko pomoč in podporo posamezniku, paru in družini ter otroku. Poteka po relacijsko družinskem modelu terapije z elementi Gestalt, Focusing, KVT in drugih pristopov.

 

S terapevtko ali terapevtom se srečujemo enkrat tedensko za eno uro (stalen termin). Poteka v trimesečnih ciklusih (12 srečanj), ki se glede na želje in potrebe ponavljajo in prilagajajo. V terapevtsko obravnavo smo lahko vključeni tudi do dveh let in več.

 

Vključite se lahko v:

-  poglobljeno terapevtsko obravnavo (ciklus) ali

-  enourni terapevtski razgovor/svetovanje.

V enournem terapevtskem razgovoru v pogovoru s terapevtko ali terapevtom dobite nov pogled na situacijo. Včasih je to dovolj za želeno spremembo. Če pa bi želeli globlji vpogled v družinske, medosebne in osebne vzorce čustvovanja, vedenja in mišljenja, ter trajne spremembe, pa je potreben poglobljen proces, ki zahteva svoj čas in energijo.

 

Individualna terapevtska obravnava je namenjena vsem, ki:

- se srečujejo z izzivi v medosebnih odnosih/družini

- želijo izboljšati svoje odnose s soljudmi (partnerjem, starši, otroki, sodelavci ...)

- želijo izboljšati svoje zdravje in kvaliteto življenja

- želijo izboljšati samopodobo in samozavest

- želijo poglobiti in razširiti svojo duhovnost

- so se znašli v stiski in sami ne vedo naprej

- se spopadajo z življenjskimi izzivi v zvezi z:

razvezo, smrtjo v družini, konflikti v odnosih, težavami z otroki, poporodno depresijo, brezposelnostjo, boleznijo, drogo, alkoholom, motnjami hranjenja, spolno, čustveno in fizično zlorabo, samomorom, depresijo in drugimi psihičnimi težavami ...

- ter za otroke/mladostnike, ki se soočajo z izzivi:

nemir, nezmožnost navezovanja stikov, težave v koncentraciji, strahovi, agresivnost, pretirana "pridnost", pomanjkanje volje,, motivacije, težave s preveliko uporabo računalnika, igric, televizije, druge osebne težave.

Za otroke uporabljamo otroku prilagojen terapevtski prostop (elementi Gestalt terapije).

FOKUSING

FOKUSING (Focusing, slovensko lahko rečemo tudi sredotočenje ali osrediščanje) je pionirsko delo filozofa in psihologa Eugene Gendlina z Univerze v Čikagu, kjer je sodeloval s Carlom Rogersom. Pravi, da focusinga ni izumil, ga je odkril in sistematiziral. Dr. Gendlinovo delo je bilo nagrajeno s tremi nagradami s strani Ameriškega psihološkega združenja. 

 

Odkritje FOKUSINGA: Dr. Gendlin je s kolegi preučeval, zakaj se je stanje nekaterih udeležencev psihoterapije popravilo, medtem ko se mnogim drugim ni. Ugotovili so, da uspešnost psihoterapije ni bila določena s terapevtovo tehniko, usmerjenostjo ali z naravo uporabnikovega problema. Kar jih je razlikovalo je bilo to, kaj se je dogajalo v uporabniku: udeleženci, ki jim je v terapiji in v življenju uspelo narediti premik, so v dani  situaciji redno iskali stik s svojim celovitim notranjim telesnim občutkom. Te ugotovitve so vodile do velikega števila raziskav v zadnjih petdesetih letih in do natančnega razumevanja, kako priti do tega t.i. notranjega stika.

 

Kako poteka in zakaj deluje? Večino časa ne vemo, kaj doživljamo. Težko si vzamemo čas, da bi zares prisluhnili drug drugemu in tudi sami sebi. V FOKUSINGU spremljevalec zna poslušati tako, da uporabniku pomaga najti pristno telesno občuteno izkušnjo. Ker uporabnik čuti spremljevalčevo osredotočenost na razumevanje brez sodb in vrednotenja, se lahko posveti svoji notranjosti do nivoja zavedanja, ki ga imenujemo občutenje (felt sense). Odkritje občutenja (felt sense) je napredek na področju psihologije. Presega tisto, kar je poznano na nivojih vedenja, čustev in kognicije, in prinaša pomen oz. smisel iz nove ravni, telesno občutenege celovitosti življenja. 

 

Doživljanje in interpretacije idej nas samih in drugih, predvsem tistih, od katerih smo se učili, kakšni bi morali biti, lajšanje starih travmatskih izkušenj in celo vpogled v vzroke naših problemov ne prinese vedno tudi spremembe. Sprememba, ki je zares terapevtska, je vedno telesna in njen občutek je dober, čeprav je vsebina, s katero se soočamo, boleča.

 

Iz pozornosti na občutenje izluščimo pravo besedo, podobo, spomin, razumevanje, novo idejo ali korak, potreben za rešitev problema. Fizično telo se odzove in doživi pomiritev ali sprostitev napetosti, ko zazna »pravilnost« tega, kar pride iz občutenja. To sproščanje napetosti nam pove, da smo prišli v stik z globljo ravnijo zavedanja in da smo na pravi poti, naša desna in leva možganska polovica se povežeta in uravnotežita, kar doživljamo kot občutek miru in sreče.  

 

Razreševanje težav navadno poteka v majhnih zaporednih korakih, ki so posledica stika s svojim občutenjem (felt sense) in čakanja, da bo v situacijo prineslo nekaj novega. Gre dejansko za poslušanje modrosti telesa (ne samo fizičnega!) in učenje iz našega najglobljega oz. najvišjega dela nas. V focusingu dovolimo, da naša prava narava zaživi v realnosti.

 

S pomočjo fokusinga lahko začnemo zares živeti sebe in svojo pristnost

 

 

KAJ JE SVETOVANJE

Ko se znajdemo v stiski ali pred problemom, ki mu sami nismo kos, je smiselno poiskati pomoč. Ob tem se nam zastavlja veliko vprašanj: Zakaj se mi to dogaja? Kaj sam prispevam k temu? Kaj lahko naredim? V kateri smeri naj iščem rešitev? H komu naj grem po pomoč? Bo dovolj samo nasvet ali naj se odločim za individualno terapijo, bi bila boljša skupina ali delavnica? Na ta in vsa podobna vprašanja vam bomo svetovali in pomagali najti za vas prave odgovore.

 

Svetovanje vam lahko pomaga do boljšega razumevanja, kje ste in kaj narediti, da bi se premaknili v želeno smer. Nekaterim to zadošča in potem potrebne korake zmorejo sami. Drugi potrebujejo pogostejše ali dolgotrajnejše oblike pomoči. Če ste glede tega v dilemi, se je verjetno smiselno najprej odločiti za svetovanje.


Ker samo s svetovanjem ne moremo doseči pomembnejših sprememb, sta v obdobju treh mesecev smiselni največ 2 srečanji. Svetovanje namreč ne more blažiti ali odpravljati vzrokov, ki nam preprečujejo, da ne vidimo pravih korakov ali jih ne zmoremo. Dostop do teh globokih in praviloma nezavednih vzrokov je možen samo z individualno, partnersko, družinsko ali skupinsko terapijo. Povedano bolj enostavno: predavanja, delavnice in svetovanje vam bodo pomagali razumeti kaj spremeniti in v katero smer korakati. S terapijo pa boste odstranili nezavedne vzroke, zaradi katerih teh korakov zaenkrat še ne zmorete sami. Pri tem pa vas bo terapevt ves čas podpiral in spremljal, da bi bila ta vaša nova pot manj naporna in bolj varna.

pixel
pixel