Telefon (odzivnik): 04 / 23-66-088

|

Pišite na: info@zdi-krog.si

E-novice

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.

 

Kratka predstavitev
Po končani srednji šoli (družboslovno jezikovna) sem želela študirati psihologijo, pa  so mi rekli, da gredo študirat psihologijo samo tisti, ki ne vedo, kaj je narobe z njimi. Takrat se mi je zdelo, da z mano ni nič narobe, ali pa me je bilo strah, da bi bilo…
 
Po uspešno zaključenem  univerzitetnem študiju ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani sem še vedno želela delati z ljudmi, sploh z otroki. Zato sem  na Pedagoški fakulteti opravila še študij vzgoje predšolskih otrok. Dobrih 10 let sem pridobivala znanja in izkušnje na obeh področjih - z delom na področju financ in marketinga v različnih zasebnih podjetjih  in kot vzgojiteljica predšolskih otrok v  eksperimentalni starostno kombinirani skupini Aeternia. O ljudeh sem se naučila ogromno - predvsem z opazovanjem in raziskovanjem. 
 
Vzporedno s študijsko in poklicno aktivnostjo sem pri 23 letih spoznala jogo v izvorni obliki. Po dolgoletnem delu, učenju in raziskovanju v različnih evropskih državah in v Indiji sem jo povezala s temelji našega kulturnega izročila. Kot inštruktorica joge z mednarodno licenco sem vodila številne tečaje in spremljala ljudi na njihovi poti rasti. S tem sem rastla tudi sama. 
 
Strokovno, poglobljeno delo s posamezniki, pari in družinami, ki so v različnih stiskah in / ali na poti iskanja pa v zadnjih letih izvajam predvsem kot zakonska in družinska terapevtka.  Z opravljanjem tega dela se je moje poklicno iskanje izpolnilo, nadgrajujem pa ga s številnimi izobraževanji in usposabljanji. Poleg delovanja v Krogu sem psihoterapevtsko delo opravljala tudi v zasebni  psihiatrični ordinaciji v Ljubljani,vodila sem tudi skupino za starše odvisnikov od trdih drog.
 
Osebno in poklicno zadovoljstvo ter izziv mi je delo z ljudmi v stiski, predvsem pa spremljanje in pomoč na njihovi poti rasti, kar se najintenzivneje odvija na individualnih terapijah, še posebej v kombinaciji s skupinsko terapijo.
 
Zelo utemeljene in koristne so terapije z mladostniki,   katere  spoznavam in obravnavam  na individualnih terapijah in delavnicah, ki jih izvajam v osnovnih šolah. 
 
Dodatno znanje iz pristopa EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing)  mi omogoča učinkovito pomoč ljudem s travmatičnimi izkušnjami oziroma posttravmatsko stresno motnjo.
Izvajam tudi terapije preko internetnega telefonskega omrežja Skype, in sicer s tistimi klienti,  ki živijo v veliki oddaljenosti , predvsem v tujini, in s tistimi, ki zaradi invalidnosti ne morejo priti v terapevtsko središče. Zaželeno in koristno pa je, da vsaj začetek in konec ciklusa potekata preko osebnega stika, ker vanj resnično verjamem.
 
Pri svojem terapevtskem delu po potrebi sodelujem z zdravniki družinske medicine in psihiatri.
 
Predavanja in delavnice izvajam predvsem za strokovne delavce različnih profilov, med njimi je zaenkrat največ zdravstvenih delavcev, predvsem zdravnikov.  Kot predavateljica in vodja delavnic redno  sodelujem na specializaciji družinske medicine.
 
Izobrazba:
 • Univ. dipl. oec. (Ekonomska fakulteta v Ljubljani, 1993)
 • Vzgojiteljica predšolskih otrok  (Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1996)
 • Specialistka zakonske in družinske terapije (Teološka fakulteta v Ljubljani, 2008)
 • focusing praktik (Focusing Practitioner - Focusing Institute, 2015)
 • Leta 2009 vpis na doktorski študij Zakonske in družinske terapije

 

Druga izobraževanja in izpopolnjevanja:

 • Strokovni izpit za strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju 1998
 • Licencirana mednarodna inštruktorica joge (YIDL, Dunaj, 2005)
 • Transakcijska analiza: TA 201 in 202 (Zoran Milivojević, 2005)
 • EMDR (dr. Roger Solomon; zaključeno izobraževanje – kandidatka za licenco)
 • Gestalt za mladostnike in otroke  (Lynn Stadler)
 • Focusing praktik (Focusing Practitioner - Focusing Institute)
Reference
Strokovna srečanja:
 • Zakonske in družinska terapija v sistemu obravnave (strokovni prispevek na regijskem posvetu o obravnavi nasilja v družini)
 • Nasilje nad starejšimi v luči spremenjenih družinskih odnosov (izobraževanje prostovoljcev: Združenje društev upokojencev Slovenije)
 • Ljubezen in spolnost (19. medobčinski otroški parlament )
 • Okrogla miza na temo samomor (Teden mladih; Klub študentov Kranj)
 • Družinska terapija v družinski medicini (39. strokovno srečanje timov; Zdravniška zbornica Slovenije)
 • Ozaveščanje stresa (21. mednarodni simpozij o urgentni medicini, Portorož, 19. – 21. junij 2014)
 
Predavanja za strokovno-poslovno javnost:
 • Pogum (Slovenski inštitut za kvaliteto SIQ)
 • Učiteljeva komunikacija (za osnovnošolske učitelje)
 • Podpora zdravim medosebnim odnosom (za zdravstvene delavce)
 • Možnosti sodelovanja družinskega zdravnika in družinskega terapevta (izobraževanje na specializaciji Družinskih zdravnikov; modul Družina v zdravju in bolezni)
 • Kronična bolezen in partnerski odnos (zdravstveni delavci)
 • Moji telesni odzivi; kaj to govori o sogovorniku? (strokovno osebje)
 
Delavnice:
 • Čutenja v praksi (izobraževanje na specializaciji Družinskih zdravnikov; modul Hišni obisk)
 • Obogativa najin odnos (delavnica za pare)
 • Stres in poklicno izgorevanje (strokovno osebje)
 • Men se rola; različne odvisnosti (za učence osnovnih šol)
 • Nasilje; kaj je to in kaj lahko naredim (za učence osnovnih šol)
 • Čustva in kako jih obvladovati (jeza!) (za dijake srednje in učence osnovnih šol)
 • Spolnost (za dijake srednjih šol)
 
Predavanja za širšo javnost:
 • Kako nas zaznamuje(jo) odnos(i)
 • Osebnostna rast (v odnosu)
 • Kaj je moje / kaj je tvoje; komunikacija v odnosih
 • Mladostništvo: vrata v svet
 • Nekemične zasvojenosti

 

Terapevtske skupine:

 • Skupina za izboljšanje samopodobe
 • Skupina za ženske (izboljšanje samopodobe)
 • Skupina za starše (Center za odvisnosti Labirint)
 
Mediji:
 • Bolezen prinese zahtevo po intimnosti (Ona)
 • Zdravi medosebni odnosi (Tržiški glas)
 • Pozitivne misli ne potešijo lakote (Jana)
 • Zakaj je danes toliko razvez? (ABCzdravja)
 • Gospodarska kriza in odnosi (RAI; Trst)
 • Odgovori na Partnerski in družinski posvetovalnici (Med.Over.Net)
 • Zakaj hrepenimo po odnosu (Tržičan)
 • Redne mesečne oddaje ob četrtkih (Radio Kranj); teme: depresija, nasilje, medgeneracijsko nasilje, konflikt, odpuščanje, telesnost, osebnostna rast …

 

pixel
pixel